Menu


!חדשות - 2002-07
06.2002 - חדשות חודש
05.2002 - חדשות חודש
04.2002 - חדשות חודש
03.2002 - חדשות חודש
02.2002 - חדשות חודש
01.2002 - חדשות חודש
12.2001 - חדשות חודש
11.2001 - חדשות חודש
10.2001 - חדשות חודש


...משרד התחבורה החליט שגרימת מוות ברשלנות
06.07.2002

.בתאריך: 02.07.2002 - אושרו תקנות תעבורה חדשות ע"י ועדת הכלכלה בכנסת
,בין היתר הוחלט שנהג אשר ימצא אשם בעבירת מהירות מעל המותר בחוק - מ30 קמ"ש ומעלה בשטח בנוי , ומעל 40 קמ"ש בשטח בין עירוני
!!!יענש בנוסף לשלילת הרשיון ופסיקת בית המשפט, גם ב10 נקודות כדומה לגרימת מוות ברשלנות
.בשיחה שהיתה לי עם גב' לאה ורון - יו"ר הועדה לא הובא בפני שום נימוק משכנע לתקנה הקיצונית והבלתי הגיונית הזאת
!הקבלה שכזו ,לא קיימת בשום מדינה בעולם ויתכן מאד שגם מההיבט המשפטי אין לה כל בסיס
.התקנות החדשות שאושרו בועדת הכלכלה הועברו למשרד התחבורה לשיפצור סופי
.על מנת לשנות את השיטה הפגומה הזו , הנכם מיתבקשים לחתום על עצומה שתישלח לשר התחבורה, הממונה על הפעלת תקנות התעבורה
.www.topspeed.co.il ו www.speedtraps.co.il , carinfocus.com הסכם עקרוני לשיתוף פעולה בנושא העצומה, הושג בין אתרי האינטרנט
  -העצומה תישלח לשר התחבורה דר' א.סנה בפקס- כל המעונין לחתום על העצומה יכול להוריד את המסמך מהאתר-כקובץ וורד, כאן!"MG" הפסקת ליגת ראלי
02.07.2002

!"MG" במכתב יוצא דופן ומפתיע הודיע מיש'ל גדז' על הפסקת ליגת הראלי ספרינט
:להלן המכתב כפי שנימסר לנהגי הראלי ספרינט
.לאחר לבטים קשים אני מודיע בכאב אמיתי על הפסקת פעילותי בארגון מרוצי ספרינט
מזה זמן שאני מתלבט בשאלה המפחידה: "מה יקרה חס ושלום במקרה ומישהו מהמתחרים יפצע על המסלול שלי.למרות שאני יודע כי אני
נוקט בכל הסדרי הבטיחות מעל ומעבר בסיוע של כל החברים הטובים העוזרים בכך, הרי שכל עוד הרשויות אינן נותנות מבחינתם גושפנקא
אחידה וחד משמעית לחסדת נושא המירוצים, התשובה החד משמעית המתבקשת שאין לי את הכוחות הנפשיים להתמודד,עם החשש המקנן
בי כל הזמן. לכן אני מודיע כאן, בצער רב, על הפסקת פעילותי כמארגן מרוצי ספרינט. בבוקר יום המרוץ ביום שישי - 02\6\21, הודיעו לי
אנשי קק"ל שאין הם מאפשרים לי לקיים את המרוץ. הדבר קרה כשלוש שעות לפני פתיחת המרוץ עצמו. שעות שחל תחינות ודפיקות לב היו
למנת חלקי עד אשר בצעד יוצא מן הכלל, אישר לי פקח הקק"ל לקיים את המרוץ. קטעים מן הסוג הזה אינם באים בחשבון מבחינתי,חוסר
הידיעה והאפשרות של התערבות הרשויות להפסקת אירוע זה או אחר אינו נותן לי מנוח.עד אשר לא תאשר המדינה את חוק הספורט המוטורי
.או הסדר אחר שלא יהיו עליו חילוקי דעות ,אין אני רואה את עצמי מארגן מרוצי מכוניות

. אני מודה לאלו שהלכו איתי ומתנצל בפניהם על החלטתי זו

,בכבוד רב
מישל גדזHome