! "ראלי ספרינט "מגידו 3 - 2002

"מכוניות המשתתפים בראלי "מגידו 3

HF לנציה אינטגראלה טורבו  
 PEUGEOT 106
MITSHUBISHI EVO1 CITROEN 4 * 4

Home