Menu


!למאמר מס' 3 לחץ כאן


!מאמר מס' 4 - מכונית ספורט תוצרת ישראל
carinfocus.com :מאת עורך

...?!מדי פעם שואלים אותי האם אי פעם יוצרה בישראל מכונית ספורט , התשובה היא כן ולא
בשנת 1960 בעת שהיה בתערוכת מכוניות מרוץ בלונדון, החליט מר' שובינסקי מנהל התכנון
...בחב' אוטוקארס\סוסיתא שסוף סוף אפשר לבנות את הרכב הספורטיבי הראשון בישראל
כדי להצליח בפרויקט נשכרו מס' אנשי מיקצוע ביניהם המעצב קן וודס מרליאנט ודויד פייג
מומחה לשילדות. האב טיפוס שלא היה כל כך מוצלח עקב בעיות של מיתלה ושילדה לא איפשר יצור
הרכב! שובינסקי לא הרים ידיים ודרש תכנון מחדש של השילדה עד שבשנת 1961 אפשר היה לברך
1703cc על המוצר המוגמר! באותה שנה הסברה ספורט הוצגה בתערוכת הרכב בניו יורק עם מנוע
!של קונסול פורד ועם מגיני פגוש ענקיים... לפי דרישות הבטיחות בארה"ב

על מנת לספק את הדרישה למכונית החדשה וכמובן גם עקב קשיי "טכונולוגיית הרכבה ויצור" בזמנו
....בארץ, כ100 מכוניות ראשונות שסופקו לארה"ב ניבנו ב טאמוורט ע"י "רליאנט מוטורס" בשם אוטוקארס
על אף שחלק גדול מהמכוניות הללו ניבנו באנגליה, יש לציין שניתן לזהות עפ"י סימון מספר השאסי את
!בנוסף לארבע ספרות ST ו GT , HT - המכוניות שניבנו בארץ לפי הסימול הבא
...המכוניות הועברו ליעדם באמצעות אניה מנמל חיפה

!קידום המכירות לווה בפירסומים בעיתונות ביוון, שוויץ, צרפת,בלגיה ,אנגליה ועד ארה"ב

 

.כיום קיימים מס' מועדונים לבעלי מכוניות סברה ספורט בעיקר באנגליה, ארה"ב ובלגיה


....מפגש בעלי מכוניות מדגם סברה ספורט בבלגיה

עפ"י המידע שבידי יש מספר סברות בארץ ואחת מהן ניתן לראות במוזיאון למכוניות של ורטהיים
בתפן , מקום שכל אוהד רכב חייב לראות ביחוד שבנוסף לסברה יש במוזיאון גם מכוניות כמו
....פורשה, קורבט, לנציה אינטגראלה טורבו ועוד

...סברות משופרות

היות בדרך כלל אני כותב מאמרים העוסקים בשיפורים... גם הסברה ספורט שופרה בכל
...המובנים ממרכב ועד המנוע

 

!!!יצור הסברה ספורט הופסק בארץ בשנת 1963*

!שיפורים : בקרוב מאמרים נוספים בנושא*Home