!למאמר מס' 2 לחץ כאן


!מאמר מס' 3 - שיפורי רכב - שליטה ושינוי בהתנהגות הרכב הספורטיבי

? מהם המכלולים העיקריים שניתן לשפר על מנת להשיג שליטה טובה יותר בנושא המאמר

שילדה-  חייבת להיות קשיחה וחזקה כדי לעמוד בטלטולי הדרך ומאידך עליה להיות מספיק
,גמישה כדי לספוג תנודות הכרחיות (ללא שבירה) ולשמור על הכיוונונים השונים של ההגה
.'הגלגלים וכד

מתלה- היא מערכת שבאמצעותה מתחברים הגלגלים אל הרכב ותפקידי מערכת זו לספוג את
הטלטולים הניגרמים משיבושים בכביש, להצמיד את הגלגלים אל הכביש כדי שכוחות הרכב
.אכן יעברו דרכו אל הכביש, לשמור על כיוונוני הגלגלים, לאזן כוחות הפועלים הרכב בזמן נסיעה
מערכת היגוי- תפקידה העיקרי להפנות את גלגלי הרכב (ע"י סיבוב גלגל ההגה) לכוון הדרוש
.בזוית המתאימה לכל גלגל וגלגל ולגרום לאחיזה טובה של הגלגל בכביש בעת הנסיעה או הפניה

השיפור - מוט מייצב\גשר עליון\מוט פיתול
לאחר שתיארתי את תפקידי המערכות ,נוכל להבין איך ועל מה ישפיע "השיפור" בו נעסוק
.במאמר זה
מוט מייצב- אמצעי\חלק פשוט גם במבנה וגם בהרכבה המשפיע ומאפשר שינוי באופן בו הרכב
!יתנהג בעת פניות ובמהירויות גבוהות
יש לציין שבכל מיתלה קיימים סוגים שונים של מייצבים המותקנים במקור ולכן אוסיף
!שהמאמר עוסק בהתקן שאינו מהווה חלק מקורי ברכב


המוט המייצב ושינוי בהיגוי והתנהגות הרכב
,תפקידו העיקרי של המוט המייצב העליון הוא לייצב את מרכב הרכב, בעיקר בפניות
או בסיבובים חדים, לכן התקנתו ישפיע על זויות ההיגוי בעת נסיעה בעיקר בעת פניות וגם
!על נוחות הנסיעה ככלל

"זוית "קאמבר


"זוית "קאסטור

"TOE" מבט על - זויות ה

כאשר זויות ההיגוי משתנות ואינן מכווננות, נוטה הרכב לחוסר יציבות (להחלקה, בריחה
!הצידה בזמן פניה, למשיכה בהגה בזמן הנסיעה או העצירה) ולבלאי צמיגים גבוהה
לכן לאחר הרכבת המוט המייצב העליון עלינו לבצע בדיקות של הרכב בעת נסיעה במצבים
ובתנאי דרך שונים. לאחר צבירת ק"מ מסויים יש לבצע בדיקת מצב שחיקת הצמיגים

!וכיול מחדש של זויות כוונון המיתלה הקדמי

התאמת מוט מייצב לדגם הרכב
יש חשיבות להתאמת מוט מייצב לדגם המסויים של הרכב עקב שוני במשקל הרכב, הספק
הרכב, שוני במרחב הקיים בין מכסה המנוע למנוע עצמו, המרחק בין שני מגדלי הבולמים
!הקדמיים וצורת חיבור המוט המייצב למגדלי הבולמים
קיימים סוגים שונים של מוטות מייצבים עליונים, מסטנדרטיים עד למיתכוונים משופרים
.עם בולם זעזועים כחלק אינטגראלי ומשלים להתקן עצמו

.OMP 'מוט סטנדרטי של חב


!קיט מוט מייצב עליון מיתקדם עם כיוונונים

לסיכום - תפקיד המייצב, לייצב את מרכב הרכב, בעיקר בפניות, או בסיבובים חדים
!!!מאידך נוחות הנסיעה תיפגם והחשוב ביותר לבצע בדיקה וכיול זויות ההיגוי לאחר ההתקנה ובצבירת ק"מ

!אזהרה והצהרה
!כותב המאמר הזה אינו ממליץ או שולל התקנת מוט מייצב מכל סוג שהוא
!המאמר הוא רק להמחשת נושא סוגי השיפורים הנהוגים ברכב בעולם
carinfocus.com:כותב המאמר הוא עורך האתר!שיפורים : בקרוב מאמרים נוספים בנושא*Home