!למאמר מס' 1 לחץ כאן

!מאמר מס' 2 - התקן הניטרו אוקסיד שינויים ושיפורים ברכב ספורטיבי

....השמוש בניטרו אוקסיד כמקור להגברת הכוח של המנוע הוא לא חדש
להעצמת כח מנועי ,N2O כבר במלחמת העולם הראשונה השתמש חיל האויר הגרמני בהתקן מבוסס על הגז
! מטוסי התקיפה שלהם
,NASCAR בשנת 1950 נעשה שמוש בהתקן מסוג זה במירוצים בארה"ב עד שהוצא מחוץ לחוק במסגרת מרוצי
!DRUG משנות השבעים נעשה שמוש קבוע בהתקן ניטרו בעיקר במרוצי ה

?מהו הניטרו אוקסיד

.הוא גאז ללא צבע ,לא רעיל ולא דליק)משמש גם כגאז צחוק לטיפולים רפואיים)- N2O

?איך זה פועל
בטמפ' של 289צלסיוס שנוצרת בהליך שחרור הגז, הוא מיתפרק לחמצן וניטרוגן. ע"י כך מאפשר קבלת כמות - N2O גז ה
גדולה יותר של חמצן שמוכנס בהזרקה לתוך צילינדר המנוע-וכפועל יוצא אפשרות לקבלת בעירה טובה יותר ביחס
!נכון עם כמות הדלק וכתוצאה קבלת הספק גבוהה יותר מהמנוע
הוא אמצעי יחסית פשוט להפקת יותר הספק מהמנוע! אפקט נוסף שמספק לנו הניטרו הוא קירור ועקב כך N2Oה
! צפיפות האויר גדלה ולכן כמות החמצן שיגיע לתא הבעירה תיגדל

!סוגים והפעלה
!התקן הגברת הספק מסוג הניטרו מתאים למנועים מסוג: בנזין,טורבו בנזין
:קיימים בשוק מספר סוגים של קיטים

.קיט יבש-למנועי בנזין שפועל רק בעת פתיחה מלאה של המצערת *

.קיט הזרקה ישירה-מורכב על סעפת היניקה,יתרונו בהזרקה שווה לכל צילינדר *

!קיט הזרקה רטוב למנועי טורבו וטרבו דיזל,היחיד שבמקביל לניטרו מזריק גם תוספת דלק על מנת למנוע דטונציה*

המצריך תוספות ושינויים כגון משאבת דלק מיוחדת,DRUG קיט רטוב למיקצוענים-ביחוד למרוצי *
!החלפת טבעות אטימה ועוד , EPROM שינוי ב

מגבלות וסיכונים
כתוצאה מהפעלת הניטרו אנו מעלים את הלחץ בצילינדרים ולכן יש נטיה לדטונציה ועל מנת למנוע זאת
!יש לשנות את תזמון ההצתה בעת הפעלת הניטרו אוקסיד
:עקב הלחץ הגדל בצילינדרים בעת הפעלת הניטרו יש אפשרות של פגיעה במיכלולי המנוע
לאטם ראש המנוע 2.נזק לשסתומים 3.לטבעות לחץ ושמן 4.ובמיקרים החיצוניים גם שבירת גל
!ארכובה
כמובן שגם מצבים אחרים המאפשרים דטונציה קיצונית עלולים ליגרום לאותם נזקים גם ללא
!הפעלת הניטרו!העלאת הלחץ בטורבו,תערובת עניה של דלק

בטיחות - אמצעים פשוטים
!שמוש במסנן לניטרו בדרך כלל נימצא בקיט של הניטרו *
!הפעלת הניטרו אוקסיד לפרקי זמן של עד חמש עשרה שניות או בהתאם להוראות היצרן *
!מילוי המיכל לא מעל המותר - חשוב ביותר *
.שמוש בדלק בעל אוקטן גבוהה *
!הפעלת הניטרו בסל"ד לפי הוראות היצרן ולא לפני *

?כמה כ"ס זה מוסיף

%30 תלוי בסוג ההתקן כפי שציינתי למעלה ,מקובל שלאחר הוספת התקן מסוג ניטרו נקבל תוספתשל עד
..יצליח לקבל גם יותר כח לגלגלים TUNERזה סיפור אחר ובמיקרים אלו ה DRUG בהתקנות לצורכי מרוצי
!וזאת לפרקי זמן קצרים ביותר

!אזהרה והצהרה
הניטרו אוקסיד-N2Oכותב המאמר הזה אינו ממליץ או שולל התקנת ה
!המאמר הוא רק להמחשת נושא סוגי השיפורים הנהוגים ברכב בעולם

carinfocus.com:כותב המאמר הוא עורך האתר!שיפורים : בקרוב מאמרים נוספים בנושא*

Home