!שינויים ושיפורים ברכב ספורטיבי
1-'מאמר מס

.שינוי אסטטי-צבע שונה,מראות,מדבקות,סמלים,פסי קישוט,שטיחים מיוחדים,החלפת ידית גיר *
.שינויים אלו מבטאים בעיקר את אישיותו של בעל הרכב

...שינויים אוירודינמיים ע"י ספוילרים\חצאיות *
היתנגדות נוספת ולכוון הנסיעה,לכן יתכן שהצלחנו לשפר את מראה הרכב ועם זאת גרמנו לביזבוז דלק ועומס נוסף
על המנוע!הוספת הספוילר מצד שני יכול ליגרום להקטנת כח העילוי ולהגדלת יציבות הרכב על הכביש בתנאים
מסוימים-במהירויות בינוניות ומעלה.אחת המגרעות שבהרכבת ספוילר קדמי שלא מודעים אליה-היא הקטנת נפח
כמות האויר המגיע למנוע למטרת קירור לכן יש לתכנן בזהירות התקנת ספוילר קדמי כאשר באותה עת יש לדאוג
!לפתחי כניסת אויר בהתאם

שינויים מכניים ברכב\הנמכה-ע"יהחלפת קפיצים ובולמים קצרים יותר מגיעים לאותה נקודה של השגת יציבות *
הרכב,היות ושינוי זה הוא יותר רדיקלי מהקודם יש לקחת בחשבון את הדברים הבאים:שינוי בזויות הגלגול
!של הרכב ,שינוי זויות הקמבר והקסטור ,תיתכן פגיעה בשילדה או בכנפי הרכב ע"י הצמיג ואו ע"י חישוקי הגלגלים

!במאמר הבא -מס' 2 ו 3 נתיחס לתוספות ושינויים במנוע ושינויים ע"י החלפת חישוקים-ג'נטים וצמיגים

Home