Menu
לסיבוב אתה מתמלא באדרנאלין,במרץ,שוכח מכל הבעיות,לא מעניין
אותך שום דבר אחר! אתה מרגיש ניחוח מעופף,אתה מרגיש שאתה
יכול להיות מה שאתה רוצה!וברגע שאתה יוצא ממנה אתה רוצה עוד
לא יכול להפסיק לחשוב עליה, אתה פשוט מכור,אתה מוכן למכור את
...הבית

!"YNET" דברי זרזיר בפורום
מי שברשותו אחת ,לא חשוב מאיזה דגם ובכל מצב יודע שהיא מגיבה לכל
!דרישה של הנהג
בארצנו הקטנה לא צריך יותר מפג'ו 106-הגה מתקשר עם מנוע נחמד
וגם שילדה חלומית,זה כל מה שצריך כדי לעלות חיוך של ילד מפגר
על פניהם של אלו שנהגו באוטו,אם זה בגירסאות הספורט או הרגילות
,בכל סיבוב ופניה המכונית פשוט מחוברת למסילה, לא זזה לכיוון אחר
!לא מדברת,פשוט מבצעת את מה שאומרים לה וגם קצת יותר
....אי אפשר להעביר את התחושה הזו רק במילים,צריך לנסות
!!!האוטו הזה ממכר יותר מסמים
!"אז נא להיזהר ה106 הוא "חומר מסוכן

106 RALLEY :גל - שיש לוENTER!


Home